รายงานการสรุปการสัมมนา : การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1