บทบาทของพระสงฆ์กับการรักษาสุขภาพ : กรณีศึกษาพระครูจันทคุณวัฒน์ วัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี /

ผู้แต่ง
พระมหาธานี นันทวิสาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 ธ517บ 2540
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 263 หน้า ; 30 ซม.