การศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
สโรชา คุณาธิปพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ส684ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 113 หน้า ; 30 ซม.