การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของศรัทธาในพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สโรชา คุณาธิปพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส684ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 98 หน้า ; 30 ซม.