พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา

Corporate Author
กรมการศาสนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ก521พ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
513 หน้า : ภาพประกอบสี