การบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา /

ผู้แต่ง
สมจิตรา กิตติมานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3134 ส236ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ถ), 249 หน้า ; 30 ซม.