การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ 116 เล่ม 2 /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 959.373 ศ528ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
312 หน้า : ภาพประกอบ