การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2548 / Reinforcing the Strength of the Community Moo 12 Tambon Pakha, Ban Na District Nakhon Nayok Province B.E.2548 /

ผู้แต่ง
สุนทร อาจนิยม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1