การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากำลังกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /

ผู้แต่ง
รัตนา ศรีเหรัญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.1 ร375ก
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
160 หน้า