การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management /

ผู้แต่ง
วิเชียร วิทยอุดม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3