พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก /

ผู้แต่ง
สุเชาวน์ พลอยชุม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1