แบบเรียนวิชาธรรมสำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี /

ผู้แต่ง
พิทูร มลิวัลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3