พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2549 /

ผู้แต่ง
อรุณ สันธนาภรณ์
Corporate Author
มารชัย กองบุญมา ผู้จัดพิมพ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จันวาณิชย์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1