การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน = Modern management : a strategic approach for performance management /

ผู้แต่ง
จักร ติงศภัทิย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.4 จ214ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
173 หน้า