เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว อยู่สบาย ไปสบาย /

ผู้แต่ง
ดังตฤณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฮาวฟาร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1