ขอบฟ้าแห่งความรู้

ผู้แต่ง
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 พ-ข 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
140 หน้า : ภาพประกอบ