เข็นครกลงเขา /

ผู้แต่ง
จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3