Alignment : การใช้ Balanced scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ /

ผู้แต่ง
แคปแลน, โรเบิร์ต เอส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.401 ค933A 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
451 หน้า : ภาพประกอบ