การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
379.123 ส691ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
272 หน้า