มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย /

ผู้แต่ง
นันนวัฒน์ บรมานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พี.เพรส, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1