เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

ผู้แต่ง
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1