เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

ผู้แต่ง
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ก726ด 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
252 หน้า : ภาพประกอบ