กลยุทธ์สู่ความสำเร็จสำหรับเจ้าของธุรกิจและ CEO ยุคใหม่ /

ผู้แต่ง
เมคกูกิ้น, ฟรานเชส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1