คู่มือสัมภาษณ์งาน = Successful interview skills /

ผู้แต่ง
คอร์ฟิลด์, รีเบกกา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1