คัมภีร์เจ้าของกิจการ = Entrepreneur's toolkit /

ผู้แต่ง
ออสบอร์น, แอลเฟร็ด อี.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3