คัมภีร์สุดยอดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ : สินทรัพย์ 6.5 ประการ เพื่อการสร้างเครือข่ายไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคง = Little black book of connections : 6.5 assets for networking your way to rich relationships /

ผู้แต่ง
กิโตเมอร์, เจฟฟรีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1