25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2555 /

ผู้แต่ง
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1