25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530- พ.ศ. 2555

ผู้แต่ง
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
069.55 ส765พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
145 หน้า : ภาพประกอบสี