ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2405 - 2411 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เหรียญทองการพิมพ์, 2511
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1