เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
อรชา เผือกสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2