บอมบ์กรุงเทพฯ /

ผู้แต่ง
อาจินต์ ปัญจพรรค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1