พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย /

ผู้แต่ง
สุนทรี พรหมเมศ
Corporate Author
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1