สันติรำลึก /

ผู้แต่ง
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 ห313ส 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
411 หน้า : ภาพประกอบ