สันติรำลึก /

ผู้แต่ง
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2