ด้วยพระบรมราชศรัทธาแห่งองค์มหาเจษฎาราชเจ้า /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1 ด- 2551
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุทินการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบสี