รัชกาลที่ 3 แห่งบรมจักรีมหากษัตริยานุสรณ์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1 ร- 2551
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุทินการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
132 หน้า : ภาพประกอบสี