แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ = The Guidelines for Promotion and Development of Tourism In Amphoe Sam Kok, Pathum Thani Province : A Case Study of One Tambon One Product /

ผู้แต่ง
เวทิน ศันสนียเวทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1