สิทธารถสาร ฉบับธรรมจักรขจร

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ช่อระกา, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1