กระจก (ไม่) ตกยุค /

ผู้แต่ง
ทมยันตี โปษยานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1