โลกุตตรธรรม

ผู้แต่ง
พระอาจารย์สุชาติ ปญฺญาทีโป
Corporate Author
พระอาจารย์นุ้ย สมฺปนฺโน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้นท์, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1