101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้ในร้านอาหาร = Chinese 101 in Cartoon (For Eating Out)

ผู้แต่ง
โหวคุน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เนชั่น พริ้นติ้ง, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1