พระพุทธศาสนาในกัมพูชา = Buddhism in Cambodia /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คลังนานาวิทยา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1