การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Participation in administration of Tambon Suwannaphum Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
มงคล ดิษฐสุนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ม114ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 140 หน้า ; 30 ซม.