การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = Kalasin Provincial Administrative Organization Personnel's Practice of Itthipada Dhamma /

ผู้แต่ง
ม่านฟ้า โนนสินชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ม-ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 97 หน้า ; 30 ซม.