ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อลักษณะของการประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ People's Understanding Towards Characteristics of The Civil Society, Mae Sa Sub-District Administrative Organizatin, Mae Rim District, Chiang Mai Province

ผู้แต่ง
กิตติสุดา นนทรีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.84 ก671ค 2554 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ)141หน้า