การจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ /

ผู้แต่ง
จี้เท้ง ปิยะกาญจน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 729 จ-ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
360 หน้า : ภาพประกอบ