แหล่งโบราณคดีประเทศไทยเล่ม 5 (ภาคใต้) /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1