ความเข้าใจเรื่องยุญ-บาปของครู สังกัดสำเนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพระนครศรีอยุธยา เขต 2 : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The Understanding in Merit and Demerit of the Teachers in Ayutthaya Educatinal Service Area 2 : A Case Study of Sena District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ไตรพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ท364ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 127 หน้า ; 30 ซม.