การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา Teachers' Participation in Annual Working Plan of Jangvittaya School, Muang Songkhla District, Songkhla Province

ผู้แต่ง
ผาณิตา เกตุแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1