เวียดนาม /

ผู้แต่ง
ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1