สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เล่ม 1 (อ-องฺโคฬาริกตา) /

Corporate Author
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1