คำบรรยายพระสูตร เล่มหนึ่ง /

ผู้แต่ง
ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2528