คำบรรยายพระสูตร เล่มหนึ่ง

ผู้แต่ง
ฐิตวณฺโณ ภิกฺขุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ฐ329ค 2528 2528
พิมพ์ลักษณ์
2528
Physical description
245 หน้า