ประวัติคาถาชินบัญชร

ผู้แต่ง
สุเชาวน์ พลอยชุม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4